Jiří Mrázek, Čtverečky, 2000

Jiří Mrázek, Čtverečky, 2000
02.01.2023

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
LEDEN 2023

olej, plátno, 40 x 40 cm

značeno Jiří Mrázek 2000

O 841

Jiří Mrázek patřil spolu s dalšími osobnostmi českého umění (S. Kolíbal, A. Šimotová, V. Prachatická, V. Boštík, D. Mrázková, J. John, V.Janoušek, V. Janoušková,…) ke známé skupině UB 12 a ke  generaci, která nastoupila v závěru padesátých let, kdy se zvolna lepšily podmínky pro tvůrčí práci a kdy se naše kultury opět začala vřazovat do mezinárodních souvislostí.  Jiří Mrázek měl od počátku smysl pro řád, který určoval podobu jeho obrazů.  Ve svých obrazech a kresbách se již od čtyřicátých let zabýval vztahy linií a barev. Zajížděl do Beskyd a Českého středohoří a krajina ho inspirovala prostupováním tvarů a střídáním barevných tónů. Vyšel také z odkazu dávných kultur. Z představitelů české a evropské avantgardy navázal na Paula Kleea a Josefa Šímu.  Jeho raná tvorba se blížila mezinárodnímu proudu lyrické abstrakce, ale objevovaly se v ní i prvky fantaskní malby.  Už od šedesátých let pracoval s geometrickou strukturou a s volně se rozvíjejícími a prostupujícími liniemi. V posledním tvůrčím období využíval možnosti čtvercových sítí,  v nichž řadil barevné tóny podle předem daných pravidel. Přísný řád však stále obohacovala náhoda, jako je tomu v přírodě. Právě z tohoto pozdního období pochází i obraz Čtverečky (2000), ve kterém se ani jednou nesmějí dotýkat čtvercová pole stejné barvy. Obrazy tohoto typu se staly tématem malířovy samostatné výstavy, která se ještě za jeho života uskutečnila v pražském Muzeu Kampa (2007) a jejíž vernisáže se ještě mohl zúčastnit.

Zastoupení ve sbírkách

 • Národní galerie v Praze
 • The Art Institute of Chicago
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Muzeum umění Olomouc
 • Galerie umění Karlovy Vary
 • Oblastní galerie v Liberci
 • Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Galerie Klatovy-Klenová
 • Muzeum grafiky a designu Benešov
 • Česká pojišťovna, Praha
 • Galerie Benedikta Rejta, Louny
 • Galerie Gema, Praha
 • soukromé sbírky v ČR, USA, Argentině, Velké Británii
 • 1943-1953 sakrální prostory (s arch. Jaroslavem Čermákem)
 • 1948 mříž kostela sv. Martina, Martin
 • 1953 oltář kostela Krista Krále, Ostrava (s. V. Boštíkem)
 • 1961 koberec, hotel International Praha, knihkupectví Svazu čs. spisovatelů
 • 1973 dekorace interiéru, KD Novodvorská
 • 1980 tapiserie, zasedací sál OIRT
 • 1959 Jiří Mrázek: Textil obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
 • 1964 Jiří Mrázek, Galerie Václava Špály, Praha
 • 1970 Jiří Mrázek: Obrazy, Galerie Platýz
 • 1982 Jiří Mrázek: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň, Praha
 • 1983 Jiří Mrázek: Obrazy a kresby z let 1943 - 83, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1986 Jiří Mrázek: Kresby, Galerie Opatov, Praha
 • 1988/89 Jiří Mrázek: Obrazy a kresby, GU Karlovy Vary, GMU Roudnice nad Labem, GVU Cheb
 • 1993 Jiří Mrázek: Dobývání tvaru, Divadlo hudby OKS, Olomouc
 • 1993/1994 Jiří Mrázek: Obrazy a kresby, Galerie Gema, Praha, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
 • 1997 Jiří Mrázek: Akvarely, Malá výstavní síň, Nemocnice s poliklinikou, Louny
 • 1998 Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, Výstavní síň Husova 19-21, Praha, Galerie Gema, Praha
 • 1999 Česká kresba 12, Jiří Mrázek, Galerie umění Karlovy Vary
 • 2000 Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
 • 2001 Jiří Mrázek: Čtverečky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě,
 • 2007 Jiří Mrázek: Obrazy, Museum Kampa, Praha
 • 2016 Jiří Mrázek, „Terra incognita“, Museum Kampa Praha 

   Katalogy

 • Jiří Mrázek: Terra Incognita, Museum Kampa, Praha 2016, ISBN 978-80-87344-30-9
 • Jiří Mrázek: Čtverečky, 2007, Machalický Jiří, Mládková Meda, kat. 18 s., Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, ISBN 978-80-254-0520-8
 • Jiří Mrázek: Čtverečky, 2002, Mrázek Jiří, Valoch Jiří, kat. 48 s., Gema Art Group s.r.o., Praha
 • Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, 2000, Koval Miroslav, Mrázek Jiří, kat. 8 s., Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
 • Česká kresba 12, Jiří Mrázek, 1999, Sedláček Zbyněk, kat. 12 s., Galerie umění Karlovy Vary
 • Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, 1998, Bartovský Václav, Mrázek Jiří, Pánková Marcela, Sedláček Zbyněk, Zemina Jaromír, kat. 118 s., Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
 • Jiří Mrázek: An American Tribute, 1993, Freeman Lee A., Jr., Mrázek Jiří, Nixon Michael, Pánková Marcela, kat. 56 s., Meridian Printing, East Greenwich
 • Jiří Mrázek, 1988, Mrázek Jiří, Pánková Marcela, kat. 28 s., Galerie umění Karlovy Vary
 • Jiří Mrázek: Obrazy a kresby z let 1943 - 83, 1983, Kohoutek Jiří, kat. 24 s., ÚKDŽ Praha
 • Jiří Mrázek: Textil, obrazy, 1959, Bartovský Václav, jednolistá skládačka, Umělecká beseda Praha