Přednáška Doc. ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc.: Architektura brutalismu

Přednáška Doc. ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc.: Architektura brutalismu
06.10.2021

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
29. 10. 2021 v 17 hodin

V posledních letech se u nás stále častěji hovoří o brutalistní architektuře. Vycházejí na toto téma knihy, dělají výstavy … Je však skutečně o brutalismus? Má dnes dva výklady, které spolu ne vždy souvisejí. Jeden označuje stavby, které pracují se surovým, hrubým betonem jako prvkem architektonického výrazu (beton brut). Ten je spojován především se stavbami Le Corbusiera, ať je to poutní kaple v Ronchamps nebo obytná jednotka v Marseille. A pak je druhé pojetí, které říká, že na stavbě je vše brutálně odhaleno – ať jde o technické vybavení, inženýrské sítě apod. To je spojováno především se stavbami 50. Let ve Velké Británii, kde poprvé tento termín použili Alison a Peter Smithonovi při návrhu školy v Hunstantonu. A do toho se v Česku mluví o architektuře období 1960 – 1989 jako o architektuře brutalistní, byť neodpovídá ani jednomu z uvedených pojetí. Navíc v tom období nebylo stavebnictví u nás tak na výši, aby umělo vždy s betonem jako čistým architektonickým materiálem pracovat. Tak jak to tedy je?