Dialogy s historií s architektkou Zdeňkou Vydrovou

Dialogy s historií s architektkou Zdeňkou Vydrovou
26.09.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
13. 10. 2017 od 18 hodin

Moderní historické město – Litomyšl
 
Toto není protimluv, ale moto města Litomyšl! A opravdu, město s bohatou historickou zachovanou pamětí se nebojí vstupů současné architektury. Možná právě proto. Protože má silnou identitu.
A městu se daří. Nejen, že je lákadlem pro turisty, ale dobře se tam žije!  Historická architektura nám připomíná, jak žili naši předkové a ta moderní odpovídá na naše současné nároky a zároveň zanechává stopu a výpověď o naší době pro naše potomky.
Zdeňka Vydrová působí od roku 1991 jako městská architektka Litomyšle a patří tak ke klíčovým osobnostem, které stojí za úspěchem města, coby jednoho z center současné české architektury. Její činnost byla v minulém roce oceněna Cenou Ministerstva kultury a vítězstvím v soutěži Architekt obce.

 

 

Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to  především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od  architektů jako celku  směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že:  tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.
Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof.Rostislav Švácha, Projektil architekti, atelier K2, Michal Fišer, AA atelier Ladislava Lábuse, FAM architekti  a další…. Přednášky probíhaly v  Klatovech, v Karlových Varech, v Prachaticích, probíhaly v Brně, v Praze Řeporyjích a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.
V roce 2016 byly Dialogy s historií nominovány na Českou cenu za  architekturu v kategorii Výjimečný počin.
 
"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."
 Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 V Praze 27.11.2015