Sympozium "Kunst und Befreiung"

Sympozium
29.10.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
2. 11. 2013

V sobotním odpoledni 2. listopadu 2013 se konalo v kavárně Galerie U Bílého jednorožce sympozium Kunst und Befreiung. Účastníci měli možnost si vyslechnout cyklus přednášek o umění, architektuře a historii.

Komunikačním jazykem byla němčina a angličtina překládané do češtiny. Architekt Tabor celé přednáškové odpoledne vedl a moderoval zároveň. V prvním poschodí galerie byla nainstalována diainstalace doprovodných snímků jako forma výstavy ve výstavě v instalaci výstavy Tušení rovnováhy.

Jan Tabor je česko-rakouský architekt, teoretik architektury, kulturní publicista a organizátor výstav. V současné době žije v Brně a ve Vídni a přednáší na Akademii výtvarných umění v Bratislavě. Ve Vídni pořádá v Museum Quartier každé úterý setkání přednášejících a posluchačů na různá témata „Umění a osvobození“.

S tímto obměnitelným a neustále se obměňujícím přednáškovým cyklem navštěvuje různá místa v Evropě /Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko…./ a organizuje setkání, jež mají pokaždé jiné přednášející i posluchače. Sobotní zastavení v Klatovech bylo jedno z nich. V kavárně galerie zazněly přednášky na témata nošení krojů a jejich význam, Stalinův památník v Praze a přístup k této stavbě z dnešního pohledu, architektonické pojetí kaple pro Ležáky, francouzské kolonizátorství či Romové zapomenutí Evropané. Před zahájením přednáškového cyklu absolvovali zájemci z řad účastníků komentovanou prohlídku historického jádra města Klatovy. Po sobotním sympoziu odjeli jeho účastníci na návštěvu vepřína Lety v jižních Čechách.

 

Galerie Klatovy/Klenová chystá po tomto pilotním klatovském setkání další na jaře příštího roku s rozšířením pro veřejnost.

 

Helena Fenclová, Galerie Klatovy/Klenová

 

Fotografie ze sympozia