ART DIALOG - MEZIPROSTORY

Sýpka Klenová, 5. - 31. 10. 2014

Pohled do výstavy ze sympozia v roce 2011.

ART DIALOG - MEZIPROSTORY / výstava z Mezinárodního sympozia Visegrádské čtyřky pro absolventy vysokých uměleckých škol

Sympozia, které se koná od 20. do 30. září se účastní vždy vedoucí pedagog a jeho dva studenti z následujících škol:

VŠUP Praha, ateliér Jiřího Černického

AVU Praha, ateliér Lukáše Rittsteina

FU UJEP Ústí nad Labem, ateliér  doc.Pavla Kopřivy

FU ZČU Plzeň, ateliér  doc.Mileny Dopitové

                           ateliér doc. Vladimíra Merty

                           ateliér prof. Adély Matasové

Akademia Sztuk Pieknych Katovice – ateliér Prof.Tomasze Koclegy

 

Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol na sýpce Klenová. Záměrem organizátorů je pořádat toto sympozium každé dva roky formou bienále v rámci vybraných vysokých uměleckých škol .

Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů - absolventů několika vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostředí sýpky na hradě Klenová. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání pedagogických a tvůrčích zkušeností v rámci krásné západočeské krajiny.

Sympozium je určeno pro mladé nadané umělce, kteří právě končí studium na vysoké umělecké škole a nebo jej ukončili před méně než třemi lety.

Tato podpora začínajícím výtvarným umělcům by měla částečně vyplnit meziprostor od ukončení studia k začátku cesty na jejich profesionální dráze.

Odborným garantem  symposia a navazující výstavy je prof. Adéla Matasová a doc. Vladimír Merta.

 

Foto Petra Mazáčová

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro

Pozvánka

pngart-dialog.png(0,37MB)