Art dialog - meziprostory 2016

sýpka klenová

2. 10. - 30. 10. 2016, vernisáž 1. 10. 2016 od 15:00

Výstava z Mezinárodního sympozia, které probíhá na sýpce v Klenové od 20. do 30. září
Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové.

Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.

Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.

Sympozia se zúčastnily tyto  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

IMAGE:

Oficiální zahájení výstavy bude spojeno s komentovanou prohlídkou  za účasti vystavujících umělců.

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Foto Martin Jakub a Petr Vogel.