josef navrátil

galerie u bílého jednorožce v klatovech

21. 10. 2017 - 7. 1. 2018, vernisáž 20. 10. 2017 od 18 hodin

Roku 2018 uplyne 220 let od narození malíře Josefa Navrátila, jehož dílo představuje jeden z vrcholů českého umění 19. století. Navrátilova bohatá umělecká tvorba, která v mnohém navazovala na českou rokokovou tradici a zároveň předjímala nové realistické tendence, byla jedinečná svým malířským mistrovstvím a neobyčejným koloristickým citem. Žánrová rozmanitost jeho prací sahala od krajinářských záběrů, které představoval též v barevně bohatých kvaších, k figurálním pracím, zachycujícím žánry z každodenního života, z divadelního prostředí i galantní scény ze šlechtické společnosti, až k brilantním zátiším, představujícím nejrůznější druhy ovoce a kulinářských lahůdek.
Kurátorka výstavy: Šárka Leubnerová

Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.

16.12.2017 v 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavou s kurátorkou Šárkou Leubnerovou.