E-Shop

Nablízko a nadostřel

Dostupnost: Na dotaz

Objednávací číslo: 076

Raunerová + Bauer / Radost až na půdu, Voskovcová + Síkora / Všechny večery světa, Hnízdil / Calva

Cena: 0,- Kč

Na dotaz

Vydala Galerie Klatovy / Klenová  k výstavě:

NABLÍZKO A NADOSTŘEL, 15. 5. - 26. 6. 2011, Sýpka Klenová

Text: Helena Fenclová - kurátor výstavy

Grafická úprava: Milan Bauer, sazba: Irena Bourová

Jazyková korektura : Hana Fialová

Tisk: Typografik Centr, Plzeň