Přednáška Simony Levé Jandové: Nejkrásnější chrámy Indie

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Pátek 8. března od 17 hodin

  • Přednáška Simony Levé Jandové: Nejkrásnější chrámy Indie
    Přednáška Simony Levé Jandové: Nejkrásnější chrámy Indie

Na vybraných ukázkách nejzajímavějších chrámů budeme sledovat vývoj indické chrámové architektury a s ní neodmyslitelně spojeného sochařství. Alespoň okrajově nahlédneme do tajemství hinduistického chrámového obřadu.