Přednáška Petra Štěpána: "Vídeň, ohnisko Evropy"

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Pátek 11. ledna od 17 hodin

  • Přednáška Petra Štěpána:
    Přednáška Petra Štěpána: "Vídeň, ohnisko Evropy"

Přednáška s množstvím fotografických záběrů přiblíží Vídeň jako jedno z měst po staletí určující historický i kulturní vývoj Evropy. Jedinečné město jedinečných obyvatel nese v sobě i kus našich dějin.