Přednáška Moniky Sybolové: Emil Filla - kubistický prorok uprostřed vřavy

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
11. 3. 2016 od 17:00

  • Přednáška Moniky Sybolové: Emil Filla - kubistický prorok uprostřed vřavy
    Přednáška Moniky Sybolové: Emil Filla - kubistický prorok uprostřed vřavy

Život a dílo tohoto malíře, sochaře, sběratele, teoretika a organizátora osudově souvisí s dějinami 20. století. Konec Rakouska-Uherska, 1. světová válka, první republika, 2. světová válka, nástup komunistické moci. To vše se promítá v jeho tvorbě. Pojďte s námi rozkrýt, jak se do výtvarného umění může zrcadlit nadšení, exil, svoboda, strach, úzkost, radost...