Přednáška Milana Kozelky: Současné čínské umění

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Pátek 2. března v 17 hodin

  • Přednáška Milana Kozelky: Současné čínské umění
    Přednáška Milana Kozelky: Současné čínské umění

Přednášející Milan Kozelka pohovoří o proměnách v asijském a čínském umění v posledních dvaceti letech, v kontextu proměn politických a sociálních. Poukáže na rozdíly mezi arteficielním pojetím reality v současném západním a východním umění, na vzájemné vlivy a podněty. Soudobé čínské aktuální umění není možné zmínit bez odkazů na současné aktuální umění indické, vietnamské, thajské a jihokorejské.

Foto z přednášky