Přednáška Mgr. Martina Urbana "Menší" patálie se zřízením západočeského biskupství

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
24. 11. 2017 od 17.00

  • Přednáška Mgr. Martina Urbana
    Přednáška Mgr. Martina Urbana "Menší" patálie se zřízením západočeského biskupství

Mgr. Martin Urban

"Menší" patálie se zřízením západočeského biskupství. Plzeň versus Klatovy

Myšlenka na zřízení západočeského biskupství se objevila už roku 1630. K její realizaci však došlo teprve v květnu roku 1993, tedy více než po třech a půl století! Západočeská diecéze dnes sídlí v Plzni, ale muselo tomu tak být? Ačkoli Plzeň byla známa jako bašta katolicismu a tvořila přirozené centrum západočeského kraje, jednu dobu to vypadalo, že biskupství bude zřízeno v Klatovech. Úkolem příspěvku bude vysvětlit, co bránilo vzniku diecéze, proč vznikla tak pozdě a jakým způsobem se obě města stavěla k možnosti, že by jejich obec mohla být sídelním místem biskupa.