Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, PhD.: Konec první světové války a vznik Československa na Plzeňsku

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
22. 2. 2019 v 17 hodin

  • Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, PhD.: Konec první světové války a vznik Československa na Plzeňsku
    Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, PhD.: Konec první světové války a vznik Československa na Plzeňsku

Na podzim 1918 skončil válečný konflikt a jeho důsledky znamenaly zásadní proměnu nejen středoevropského prostoru, ale v širším smyslu slova celého světa. Na troskách zaniklé habsburské monarchie vznikly tzv. nástupnické státy; jedním z nich byla i první Československá republika. Přednáška se ve své první části zaměří na konec velké války a vznik Československa, druhá se pak bude věnovat konci válečného konfliktu a ustavení nového státu na Plzeňsku.