Přednáška Davida Bareše: "Vlivy Goethovy teorie barev v umění moderny"

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Pátek 18. ledna od 17 hodin

  • Přednáška Davida Bareše:
    Přednáška Davida Bareše: "Vlivy Goethovy teorie barev v umění moderny"

Když se na konci života slavného německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe přítel ptal, na které své literární dílo je nejvíce hrdý, odpověděl překvapivě: nejvýše si prý necenil své básnické tvorby, ale svých objevů v teorii barev. Goethova Nauka o barvách se skutečně v následujícím století dočkala nebývalé popularity. V přednášce, doprovázené barevnými obrázky, bude věnována pozornost jejímu vlivu v umění vrcholné evropské moderny (v díle Kandinského, Kupky, Paula Klee, ad.). Podklady pro přednášku vznikly během studijního pobytu na Universität Hamburg.