Odměk / Šedesátá léta ze sbírek GKK

Zámek Klenová
8. 4. - 10. 6. 2018

  • Odměk / Šedesátá léta ze sbírek GKK
    Odměk / Šedesátá léta ze sbírek GKK

ODMĚK

15. 9. – 26. 11. 2017

Kurátoři výstavy Lucie Šiklová, Michal Lazorčík

 

60. léta se v dnešní „retro“ době často označují přívlastkem „zlatá“. Evokují v první řadě lehkost písniček a dobově typický odlehčený design vycházející z bruselského stylu konce 50. let. Bylo by tedy svůdné nazvat výstavu marketingově Zlatá šedesátá a svézt se na retro vlně. Jenže ve skutečnosti naše „šedesátky“ neletí jen v bezstarostné májové melodii šumění akátů za deště a zejména ve výtvarném umění daleko spíš představují odměk. Výraz historika a filosofa V. Černého pro období mezi léty 1956 a 1967 znamená oblevu či přesněji dobu tání, čas s příslibem jara a zároveň odkrývající pod sněhem schovanou špínu a bláto.

Na prahu 60. let to bylo pouhých patnáct let zpátky od konce války a je namístě v této souvislosti předchozí dobu připomenout. Ve výtvarném umění znamená zprvu především znovunalézání válkou a později komunisty přerušeného modernismu a navazování na něj v nových souvislostech. Po převratu v roce 1948 se začaly utahovat šrouby, 50. léta znamenala nástup socialistického realismu a postavení nepředmětného a nerealistického umění takřka na index. Přitom jak málo času uběhlo od dob Zvrhlého umění - Entartete Kunst, nacistickým režimem zakázaného a postihovaného moderního, převážně expresionistického výrazu. Vlny následovaly relativně rychle. S přelomem 50. a 60. let již opět přišlo uvolnění. Začínaly k nám pronikat informace „zvenku“ a pro umělce to znamenalo nové impulsy.

Rok 1968 s příchodem okupačních vojsk znamenal dramatický mezník pro naše umění a již třetí zásadní represi v jednom století. Předposlední rok dekády lze přirovnat k odlivu přicházejícímu po přílivové vlně desetiletí. Od sedmdesátých let do počátku let osmdesátých se v Československu normalizovalo. Vystavovat mohli jen někteří. Ne všichni nesvobodu, tlak cílený osobně i tlak všeobecné situace a všudypřítomnou normalizační šeď vydrželi, ne každý je stvořen pro prostředí kotelen a undergroundu. Mnozí odešli do exilu. Jiní se uchýlili do exilu vnitřního. To však je již další kapitola našich dějin umění.

Expozice ve Východoslovenské galerii v  Košicích je předpremiérou pro představení 60. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová na Zámku Klenová v příštím roce. Je volně členěna na oddíly, představující rozdílné umělecké výrazy, charakteristické pro sledovaná léta. Zastoupena jsou díla, představujícími tehdy neoficiální informel, novou citlivost, konkrétní umění, novou figuraci, tzv. českou grotesku a pro naše prostředí vždy osudovou krajinu. S postupujícím časem je stále zřejmější, jak významnou kapitolu v našich dějinách umění 60. léta hrají a můžeme si jen povzdechnout, jací to byli tehdy v oněch nelehkých podmínkách frajeři. Vybraná díla z depozitářů Galerie Klatovy / Klenová, vzniklá ve vymezeném období ve svém celku výmluvně ilustrují sledované období. Zároveň dávají nahlédnout na sbírkotvornou činnost galerie a potvrzují vysokou úroveň zdejší sbírky.