Komentovaná prohlídka výstavy Mary Duras

Zámek Klenová
27. 6. 2015 od 14 hodin

  • Komentovaná prohlídka výstavy Mary Duras
    Komentovaná prohlídka výstavy Mary Duras

Výstavou provede  kurátor Ivo Habán.