Studentské workshopy

Workshopů, který probíhají formou týdenních soustředění na Klenové pod dohledem odborného garanta prof. Beránka se účastní 6 studentů Západočeské univerzity FDULS. Jedná se o Petra Filipa, Elišku Pánkovou, Adama Trbuška, Vojtěcha Jakimiva, Jakuba Šika a Šimona Beránka.