-->
obrázek/

Přednášky a besedy


Připravujeme


Přednáškový cyklus „Aktuálnost a dějiny“

Jak už název cyklu napovídá, přednášející ve svých odborných příspěvcích propojí historii se současnými politickými, sociálními a kulturními jevy. Posluchačům tak nabídnou možnost proniknout do aktuálního dění pomocí historických zkušeností. Aktuální témata budou představena v originálním historickém pohledu přednášejících, kteří působí na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.  Historici budou hovořit o současných problémech, které zasadí do příslušné historické doby. Autoři příspěvků se tak nebudou vyhýbat současným ožehavým tématům, naopak se právě jimi budou zabývat a srovnají je s vybraným obdobím v dějinách lidstva. Tento cyklus přednášek přináší posluchačům jedinečný pohled na dějiny i dnešní dobu.

 

3. 2. 2017 17:00

Mgr. Martin Boček – Velká evropská emigrace 19. století do USA a současná migrační krize

17. 2. 2017 17:00

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. – Postoj Velké Británie k Československu ve 30. letech 20. století a současný postoj Londýna k Evropské unii.

3. 3. 2017 17:00

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. – Současné a minulé prezidentské volby v USA

10. 3. 2017 17:00

Mgr. Martin Urban − Proměna postavení a role hlavy rakouského státu od konce 19. století do současnosti v souvislosti s rakouskými prezidentskými volbami.

 


PŘEDNÁŠKY Z CYKLU „LEHKOST A TÍHA ARCHITEKTURY“

10. 2. 2017, 18:00

BOD ARCHITEKTI
Mladí úspěšní architekti a kamarádi řeší architektonická zadání hmotově jednoduše, přísně, ale přesto velmi lehce. Opírají se o nejkvalitnější principy v moderní architektuře a nabízí je v soudobém jazyku. Není proto divu, že za sebou mají nespočet úspěchů v architektonických soutěžích, například výhru v soutěži o návrh nové radnice pro Prahu 7.
 

17. 3. 2017, 18:00
Prof. Ing. arch. Martin Rajniš - Povídání s architektem, urbanistou, cestovatelem, buřičem i provokatérem o jeho práci a hlavně životě. Martin Rajniš mimo jiné představí své nejznámější či nejzajímavější dřevěné stavby v české krajině včetně nově otevřené obří vzducholodi Gulliver na střeše Centra současného umění DOX.

 


Přednáška z cyklu „Experimentální architektura“

 

24. 3. 2017, 17:00

Šimon Prokop - Architektura již není zkamenělá hudba:

Představení stále kontroverzního ač odvěkého tématu souvislostí mezi architekturou a hudbou. Nutnost proměny optiky, kterou ještě stále nahlížíme na své okolí je nasnadě. Architektura již nemůže nadále být zkamenělou hudbou, bude se muset začít přizpůsobovat, měnit, třeba i pohybovat a měnit objem. Svůj pohled na toto téma představí architekt a muzikant Šimon Prokop.